Strategie vanuit de kern

‘Commitment is de sleutel tot succes van ieder plan’

Met de juiste aanpak kan elke organisatie zelf komen tot een strategie die werkt.
De meerwaarde van Studio Croon is de manier waarop dit proces wordt gefaciliteerd door:

Er kunnen goede redenen zijn om een ‘buitenaf’ adviseur in te schakelen die een doorwrocht rapport oplevert. Studio Croon werkt met de ‘strategie vanuit de kern’ aanpak. Dat is omdat in onze ervaring de betrokkenheid van mensen op sleutelposities in de organisatie zorgt voor betere, meer relevante strategische plannen en tegelijk de basis legt voor effectieve uitrol daarvan.

Studio Croon faciliteert een ‘strategie vanuit de kern’ proces dat:

Niet bang om ook gevoelige punten te benoemen, stuurt Maurits een dialoog met management die uitdagend, transformerend, respectvol en constructief is. Hij heeft een brede achtergrond, die hij combineert met een sensitiviteit voor cultuur en team dynamiek. Dat stelt hem in staat om op een constructieve manier nieuwe perspectieven te brengen en kritische obstakels bij de hoorns te pakken.