Inzicht vanuit ervaring

Studio Croon is gebouwd op meer dan een verzameling standaardmethodes of templates. Voor een dynamisch, op maat gesneden en pragmatisch proces is het zinvoller om vanuit principes te werken. De principes die de basis vormen van de aanpak van Studio Croon zijn gebaseerd op inzichten, gevormd door ‘hands-on’ ervaring; niet alleen met het opstellen van strategische plannen, maar ook de uitvoering daarvan.

Niet alleen theorie; maar expertise, met vallen en opstaan gevormd in de onvoorspelbare dynamiek waar ondernemers dagelijks mee worden geconfronteerd. In de afgelopen jaren zijn de inzichten in een serie ‘insights’ gepubliceerd om gedachten de delen en klanten en partners te inspireren. Hieronder is gelegenheid om één of meer ‘insights’ te downloaden.