Heldere keuzes, pragmatische plannen

‘Drie duidelijke stappen’

Heldere keuzes en pragmatische plannen komen voort uit een proces van drie stappen

Studio Croon

Dit proces van drie stappen is ontworpen om resultaten te brengen:

Een aanpak die werkt

Betrokkenheid en wendbaarheid in de uitvoering zijn ingebouwd in de Studio Croon ‘strategie vanuit de kern’ aanpak. Studio Croon faciliteert een proces waarin de kennis vanuit het bedrijf wordt gemobiliseerd en gestructureerd. Daardoor ontstaat gedeeld inzicht en begrip. Intensieve betrokkenheid van sleutelfiguren uit de organisatie helpt om keuzes te verankeren en zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap in de uitvoering van de strategische acties.